El-tjek


Generelt er et el-tjek en god investering hvis du ønsker forandringer eller sikkerhed i din bolig. I mange tilfælde oplever jeg defekte og ulovlige installationer hos privatkunder. Det kan bl.a. være at produkterne og installationerne er forældede eller af ringe kvalitet eller at de lovpligtige krav ikke er overholdt. Defekte og ulovlige elinstallationer er årsag til mange hus- og ejendomsbrande i Danmark.

Jeg undersøger dine elinstallationer nærmere for at få afklaret, om der er fejl med risiko for brand eller stød. Ved ulovlige installationer udbedrer, skifter og lovliggør jeg elinstallationer, så de lever op til de standarder og lovkrav, der gjaldt på det tidspunkt, hvor installationen blev udført. Ved risiko for brand udbedrer, skifter og lovliggør jeg elinstallationen. Og ved risiko for stød udbedrer, skifter og lovliggør jeg elinstallationen.

Få overblik over elinstallationerne i dit hjem i forhold til lovlighed, belastning, brandfare eller elektrisk stød og få rettet de fejl og mangler der måtte være.

FØR
Gammel eltavle

EFTER
Ny eltavle